Ponadto około 6000 wizyt w szpitalu na oddziale ratunkowym w USA rocznie spowodowanych jest przez nagrzewnice powietrza, głównie przez oparzenia po dotknięciu gorącej powierzchni nagrzewnicy.

Grzejniki pokojowe – zalety malowania

Nieprawidłowe użytkowanie może zwiększyć ryzyko pożaru i oparzeń. Bezpieczna obsługa zawiera pewne sugestie:

  • Nagrzewnice należy podłączać bezpośrednio do ściany lub do wytrzymałego przewodu z drutu o przekroju 14 lub większym. Nieprawidłowe przedłużacze przewodów mogą spowodować pożar.
  • Wtyczki i sznurki należy okresowo sprawdzać pod kątem pęknięć lub uszkodzeń oraz wymieniać pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
  • Materiały łatwopalne, takie jak zasłony, meble i pościel należy przechowywać w odległości co najmniej 3 stóp od grzejnika.
  • Wyłączyć grzejnik, gdy ostatnia osoba dorosła opuści pokój lub zasypia. Dzieci i zwierzęta domowe powinny być trzymane w odległości 3 stóp od grzejnika.
  • Umieścić grzejnik na płaskiej, twardej i niepalnej powierzchni.
  • Unikać używania grzejników w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak farby lub benzyna.
  • W pobliżu powinny być zainstalowane wykrywacze dymu i tlenku węgla.

Żaden z typów grzejników (np. wypełnionych olejem) nie musi być bardziej bezpieczny niż jakikolwiek inny. Ryzyko pożaru i poparzenia może się różnić w zależności od modelu i producenta. Jednak niższe temperatury powierzchni zmniejszają ryzyko pożaru i oparzeń. Ponadto niektóre, choć nie wszystkie, grzejniki zostały wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia.

https://kotlygrzejniki.pl/abc-techniki-grzewczej/oferta/grzejniki-c-o/

Grzejniki – o wadach zmiany koloru

Te wyłączniki bezpieczeństwa wyłączają grzejnik w przypadku wykrycia niebezpiecznej sytuacji:

  • Czujniki przechylne wykrywają, czy urządzenie nie jest już pionowo ustawione (często spotykane w podstawie grzejników halogenowych).
  • Wyłączniki termiczne wykrywają, czy element grzejny jest zbyt gorący.
  • Czujniki przepływu powietrza wykrywają, czy obiekt blokuje odprowadzanie spalin z nagrzewnicy.

Na terenie Stanów Zjednoczonych Laboratoria Subemitentów spełniają normy UL 1278 dla przenośnych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń oraz UL 1042 dla przenośnych i stacjonarnych elektrycznych ogrzewaczy listwowych. Administracja Usług Ogólnych utrzymywała specyfikację W-H-193 dla elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń, ale w 1995 r. została ona anulowana na rzecz norm UL. Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa grzejników przenośnych można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Efektywności Energetycznej.

Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) dokonała oceny różnych nagrzewnic powietrza, ale obecnie nie etykietuje żadnego z nich jako produktu kwalifikującego się do oznaczenia ENERGY STAR.

System centralnego ogrzewania zapewnia ciepło w całym wnętrzu budynku (lub jego części) od jednego punktu do wielu pomieszczeń. W połączeniu z innymi systemami w celu sterowania klimatem budynku, cały system może być systemem HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja).
Ogrzewanie centralne różni się od ogrzewania pomieszczeń tym, że wytwarzanie ciepła odbywa się w jednym miejscu, takim jak pomieszczenie pieca lub piwnica w domu lub pomieszczenie mechaniczne w dużym budynku (choć niekoniecznie w geometrycznym punkcie „centralnym”).